قرمز سبز آبي خاکستري
مردم بايد خدا به هنگام نعمت شما را ترسان بيند ، چنانكه از كيفر هراسان . آن را كه گشايشى در مالش پديد گرديد و گشايش را چون دامى پنهان نديد ، خود را از كارى بيمناك در امان پنداشت ، و آن كه تنگدست شد و تنگدستى را آزمايشى به حساب نياورد پاداشى را كه اميد آن مى‏رفت ، ضايع گذاشت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت